Het 'supporterschap' is een eenmalige bijdrage en komt ten goede aan onze stichting. Met de bijdragen die wij ontvangen kunnen wij onze doelstelling behalen, namelijk zoveel mogelijk dieren aan een fijn nieuw thuis helpen en asielplaatsing voorkomen. 

Je betaalt dus voor alle dieren op onze website en niet alleen voor het dier waar je interesse in hebt.